O nas

LUBLIN, LUBELSKIE, Poland
LUBELSKI KLUB FLORYSTÓW PRZY SITO O/LUBLIN Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Wojewódzki w Lublinie 20-029 Lublin, ul. M. C. Skłodowskiej 3

niedziela, 6 maja 2012

REGULAMIN KONKURSU VI FLORYSTYCZNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PT. „MIŁOŚĆ WŚRÓD KWIATÓW”REGULAMIN KONKURSU

VI FLORYSTYCZNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PT. „MIŁOŚĆ WŚRÓD KWIATÓW”
na Targach Ogrodniczych EDEN 2012
odbywających się w dniach 11-13 kwietnia 2012 r. w Lublinie

VI Florystyczne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego odbywać się będą
dnia 13.05.2012r.w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich w czasie trwania Targów
Ogrodniczych EDEN 2012. w godz.11:00-16:00.


ORGANIZATORZY:
 • Lubelski Klub Florystów przy Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Warszawie
 • Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Lublin
 • Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.


§ 1 UCZESTNICY

 • W Mistrzostwach mogą brać udział uczestnicy z terenu województwa lubelskiego .
 • Każdy uczestnik Mistrzostw może mieć 1 asystenta. Pomocnik pomaga przygotować materiał i kondycjonować rośliny na zapleczu i na stanowisku konkursowym. Pomocnik musi opuścić stanowisko konkursowe na 5 min. przed rozpoczęciem każdej z konkurencji – w trakcie konkurencji pomocnik nie może znajdować się na stanowisku -uczestnik pracuje samodzielnie. Po zakończeniu konkurencji pomocnik pomaga uporządkować stanowisko. Podczas zawodów jakikolwiek kontakt między zawodnikiem a asystentem jest zabroniony podobnie jak używanie telefonów komórkowych przez uczestników lub asystentów. W przypadku nieprzestrzegania zasad uczestnicy lub asystenci mogą być wykluczeni z zawodów.
 • Zbiórka uczestników 13.05.2012 r. o godz. 10:00 w części hali przeznaczonej do ekspozycji prac konkursowych.

§ 2 STANOWISKA PRACY

 • Każdy uczestnik ma do dyspozycji stanowisko o powierzchni 2m na 2 m czyli 4m² oraz stół roboczy z dostępem do światła.
 • Stanowiska będą losowane przez uczestników przed rozpoczęciem Mistrzostw.
 • Stanowisko nie musi być widoczne ze wszystkich stron - można budować na nim ściany i tła; na stanowisku eksponowane będą wszystkie prace konkursowe, które powinny stanowić stylistyczną całość.

§ 3 PRACE KONKURSOWE

 • Zadania konkursowe uczestnik realizuje na wylosowanym stanowisku i ma do wykonania 3 prace we wskazanym czasie.

(A) „Miłość wśród kwiatów” praca główna czas wykonania- 120 min.
 • Uczestnik może przygotować wcześniej niezbędne elementy konstrukcyjne, nie mogą jednak one zawierać elementów aranżacji kwiatowych.
 • Materiał do kompozycji powinien być zróżnicowany, z dominacją świeżych roślin ciętych.
 • Styl i technika dowolna.
 • Wszystkie materiały dostarcza uczestnik.
 • Pomocnik pomaga kondycjonować rośliny, na pięć minut przed rozpoczęciem pracy konkursowej pomocnik opuszcza stanowisko - uczestnik pracuje samodzielnie.

(B) „Bukiet ślubny”- czas wykonania 60 min.
 • Elementy konstrukcyjne i materiał roślinny uczestnik może przygotować wcześniej.
 • Materiały niezbędne do wykonania ww. kompozycji dostarcza uczestnik.
 • Pomocnik pomaga zgromadzić materiały na stanowisku konkursowym, na 5 min. przed rozpoczęciem pracy konkursowej opuszcza stanowisko - uczestnik pracuje samodzielnie.
 • Do oceny uczestnik przedstawia odpowiednio wyeksponowany bukiet ślubny wraz z projektem, modelem, rysunkiem lub zdjęciem sukni ślubnej.

(C) „Niespodzianka”- czas wykonania 30 min.
 • Uczestnik ma za zadanie zaprezentować swoje umiejętności i zdolności improwizacji układając kompozycję, pt. "Niespodzianka" z materiału dostarczonego przez Organizatora.
 • Uczestnik ma czas 5 minut na przejrzenie materiału, który ma wykorzystać w całości lub częściowo.
 • Uczestnik pracuje samodzielnie - bez udziału pomocnika.
 • Po ocenie praca będzie wystawiona razem z innymi pracami konkursowymi na stanowisku każdego uczestnika Mistrzostw.
 • Materiał do wykonania niespodzianki zapewnia Organizator.

§ 4 JURY


 • Regulamin VI Florystycznych Mistrzostw Województwa Lubelskiego został ustanowiony przez Organizatorów.
 • Mistrzostwa ocenia jury powołane przez Organizatorów.
 • Jury składać się będzie z 3 osób + przewodniczący, który nadzoruje prace komisji i ma tylko prawo głosu w przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej ilości punktów aby wykluczyć zajęcia miejsca ex aequo.
 • Członkowie komisji ocenią poprawność przygotowanych elementów konstrukcyjnych przed rozpoczęciem konkursów. Prace, które zostaną przygotowane niezgodnie z regulaminem otrzymają punkty karne. Komisja czuwać będzie nad zgodnością przebiegu Mistrzostw z regulaminem.
 • Każdy z uczestników oceniany będzie przez jurorów według reguł ustanowionych przez Europejską Federację Florystyczną – FEUPF,której członkiem jest SITO w skali 100 punktowej.
 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy:

  a. technika
  b. kreatywność
  c. kolorystyka
  d. kompozycja

 • Wyniki zostaną ogłoszone w dniu zakończenia prac konkursowych ok. godz. 17:00
 • Jury ocenia prace konkursowe w trakcie trwania całego konkursu, członkowie jury mogą zadawać pytania dotyczące szczegółów technicznych. Członkowie jury nie mogą dyskutować na temat prac i wpływać na siebie przy ocenie. Po ocenie prac konkursowych jury przekazuje wyniki przewodniczącemu jury.
 • Najwyższa suma punktów za 3 kompozycje daje tytuł Florystycznego Mistrza Województwa Lubelskiego 2012r.
 • Praca ,, Niespodzianka ‘’ przechodzi na rzecz organizatorów .
 • Wszystkie prace konkursowe oprócz pracy ,, Niespodzianka” mogą być zdemontowane dopiero po zamknięciu hali dla zwiedzających w dniu 13.05.2012r.

§ 5 INNE

 • Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny.
 • Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie kaucji w wysokości 200 zł(wpłata do 10.05.2012r.) ,która będzie zwracana po zakończeniu targów po uprzątnięciu stanowiska pracy i prawidłowym przestrzeganiu regulaminu .
 • Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona i decyduje kolejność wpłat na poczet pokrycia kaucji.
 • Reklama zawodników ,ich własnych firm,produktów przemysłowych, kwiatów i roślin przez nich używanych jest dozwolona na stanowisku uczestnika pod warunkiem ,że nie koliduje z ekspozycją prac konkursowych.
 • Dla osób zajmujących 3 pierwsze miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody. Nagroda główna dla Pierwszego miejsca to stoisko na Targach Ślubnych.
 • Bliższe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: http://klubflorystow.blogspot.com/.Formularz znajduje się również pod regulaminem Mistrzostw stanowiąc ostatnią stronę regulaminu.
 • Formularz zgłoszeniowy do udziału w Mistrzostwach wypełniony,podpisany własnoręcznie i zeskanowany należy przesłać na adres: klubflorystow@gmail.com do dnia 10.05.2012r. -lub dostarczyć go osobiście w formie papierowej do Prezesa Lubelskiego Klubu Florystów do dnia 10.05.2012r.
 • Wszelkie dodatkowe informacje tel. 888 727 460 .

ŻYCZYMY POWODZENIA

Lubelski Klub Florystów

  KARTA ZGŁOSZENIOWA
VI FLORYSTYCZNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
PT. „MIŁOŚĆ WŚRÓD KWIATÓW”
na Targach Ogrodniczych EDEN 2012
odbywających się w dniach 11-13 kwietnia 2012 r. w Lublinie


IMIĘ I NAZWISKO....................................................................................
FIRMA(opcjonalnie)...................................................................................
Wiek: ...................
ADRES:..................................................................................................
............................................................................................................
TELEFON.................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................
ZAPOZNAŁEM(ŁAM) SIĘ Z REGULAMINEM MISTRZOSTW I AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU VI FLORYSTYCZNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO POD TYTUŁEM „MIŁOŚĆ WŚRÓD KWIATÓW” ODBYWAJĄCYCH W LUBLINIE W DNIU 13.05.2012R. WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTYWANIE MOJEGO WIZERUNKU DO CELÓW MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH.
data czytelny podpis


..................... ….........................

Brak komentarzy: